Waarom dominee voor MijnKerk.nl?


Janneke Nijboer

De reden waarom ik me aangetrokken voel om te werken voor de online pioniersplek MijnKerk.nl is mijn persoonlijke verbinding met de mensen die wij proberen aan te spreken. Mijn besef op deze plek te moeten zijn heeft diepe wortels. Daarom neem ik jullie mee naar de geschiedenis van mijn grootouders een eeuw geleden.

Mijn opa was twaalf jaar oud toen hij wees werd en daarom ondergebracht werd bij zijn oom, die een café had, waar handelaren in vee samenkwamen op marktdagen. Mijn opa groeide op zonder kerk in een harde omgeving. Na een paar jaar ontmoette hij de liefde van zijn leven. Een kleine vrouw met donker zwart haar en bruine kraalogen. Ze kwam uit een arme familie. Er was geen geld, alleen maar werken op het land. Ze werden verliefd op elkaar en trouwden. Mijn opa deed belijdenis en werd lid van de Gereformeerde Kerk, in dit geval een A-kerk. Deze kerk liet ruimte voor het gevoel, en de liederen van Johannes de Heer bepaalden de toon van het geloof. Geloven ging om een diep en zeker ervaren van Gods liefdevolle nabijheid.

Het gezin kwam met enige regelmaat in botsing met de kerkenraad en de dominee. Dan weer omdat er een kerstboom in huis was, dan weer omdat de kinderen naar de Hervormde zondagsschool gingen. Dit kwam het gezin te staan op vermanende bezoeken van de ouderling. Hij wees mijn oma op haar plaats. Vooral zij werd aangesproken op de vormgeving van het geloofsleven in het gezin. Zij was immers een echte christenvrouw. Mijn opa stond op achterstand, vanwege zijn voorgeschiedenis. Mijn oma was niet erg onder de indruk van dit soort bezoek van de kerk. Geld is er in dit gezin nooit geweest en er was ook niet veel waardering bij de kerkenraad, maar het geloof wortelde diep in de harten van het hele gezin en uiteindelijk ook in mij.

Mensen met weinig geld en status, mensen die wel geloven, maar niet gewaardeerd worden door het officiële instituut.
Deze uitgebreide schets vertelt over waar ik vandaan kom en met welke mensen ik mij met al mijn vezels verbonden voel. Mensen met weinig geld en status, mensen die wel geloven, maar niet gewaardeerd worden door het officiële instituut. Bij MijnKerk.nl ontmoet ik heel veel mensen als mijn opa en oma. Ze verlangen er naar geraakt te worden in hun hart met een geloof dat warm is en liefdevol. Ze verlangen er naar met hun behoeften ergens bij te horen en gezien te worden en niet onder kritiek te staan in wat ze mooi vinden aan muziek, of hoe hun theologische ligging is. Wel willen de kerkgangers met elkaar het leven delen zoals het is, in de pijn die het doet en de vragen die er bij horen. Mensen als mijn grootouders herken ik vandaag in mensen die geportretteerd worden in bijvoorbeeld het familiediner van de EO, of mensen met hoge schulden, of andere levensmoeilijkheden bij RTL4. Zij zoeken naar steun en houvast in het leven, omdat het leven ze bijna te machtig is. Mijn grootouders konden terecht bij hun rotsvaste vertrouwen op God en Jezus.

In de doorsnee gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland is er bijna geen plaats voor deze mensen. Er is een kloof in inkomen, sociale laag en opvattingen. Het onderzoek van dat Motivaction heeft de Protestantse Kerk in Nederland met de neus op de feiten gedrukt, dat deze groep mensen niet door de kerk bereikt wordt. (http://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus) Toen ik in de denktank mee mocht denken over de online kerk, die gestalte heeft gekregen in MijnKerk.nl, koos de denktank voor de doelgroep 'nieuwe burgerij', zoals deze mentaliteitsgroep genoemd wordt.

Het idee van een online kerk stond en staat me erg aan, omdat ik inmiddels ontdekt heb wat de kracht is van social media. Door de interactie tussen mensen ontstaat een gevoel van erbij horen. De dominee is definitief van haar troon gehaald, omdat iedereen zonder enige drempel met je kan communiceren. De uitdaging ligt voor mij er in om in gewone taal en met eenvoudige beelden te communiceren over leven en geloof. Het lastigste is om daarbij niet in clichés te vervallen maar verrassend de diepte te raken. Op deze manier hoop ik dat geloven in God een krachtbron kan worden voor de bezoekers van MijnKerk.nl.

Janneke Nijboer

Janneke Nijboer is sinds 8 april aangesteld als nieuwe internetdominee van http://www.mijnkerk.nl op een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland.